Privacy

Privacybeleid

Ter borging van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018

In onderstaande secties is het privacybeleid van Buurtvereniging “De Meulenbuurt” uiteengezet.

Doel van de gegevensverzameling

De buurtvereniging verzamelt persoonsgegevens en deze worden verwerkt ten behoeve van: Ledenadministratie, contributie, informatieverstrekking en uitnodigingen voor de activiteiten.

Binnen de buurtvereniging worden deze verwerkt door bestuursleden. Het bewaartermijn is gedurende het lidmaatschap en daarna tot maximaal 7 jaar in de boekhouding wanneer verplicht.

Verkrijgen van persoonsgegevens

De buurtvereniging verkrijgt de persoonsgegevens door de aanmelding van een lid bij inschrijving voor lidmaatschap of bij het aanmelden van een activiteit. De papieren:

  • inschrijfformulieren voor lidmaatschap worden na digitale verwerking vernietigd
  • inschrijfformulieren voor activiteiten worden na de activiteit vernietigd

Typen persoonsgegevens in bezit

De volgende persoonlijke gegevens worden er bewaard bij Buurtvereniging “De Meulenbuurt”:

A. Naam en adres gegevens ten behoeve van onze ledenadministratie en het contacteren over komende activiteiten:

Type gegeven Waar we het voor gebruiken
Naam Leden aanschrijven per e-mail / brief
Adres Leden aanschrijven per brief
E-mail Leden aanschrijven per e-mail

B. Namen van minderjarigen kunnen gevraagd worden. Dit betreft kind specifieke activiteiten zoals bijvoorbeeld paaseieren zoeken, jeugd activiteit, etc. Deze gegevens zijn activiteit gebonden.

Beheer van de gegevens

De buurtvereniging bewaart de gegevens in een ledenlijst in een privé document. Enkel de leden van het bestuur van de buurtvereniging hebben toegang tot deze ledenlijst.

Onze persoonsgegevens worden niet met andere partijen gedeeld.

Verwijderen van gegevens

Een lid kan gegevens laten verwijderen:

  • Aan het einde van het lidmaatschap. Hiervoor dient het lid een verzoek in bij de secretaris.
  • Tijdens de periode van lidmaatschap. Hiervoor dient het lid een verzoek in bij de secretaris. Dit kan wel van invloed zijn op de bereikbaarheid van het lid voor het mededelen van nieuwe activiteiten.

Datalekken

Leden van het bestuur zijn op de hoogte gebracht van wat een data-lek is. Ook is bekend waar dit intern gemeld moet worden, zodat wij als vereniging adequaat het data-lek kunnen afhandelen en documenteren.